Snel geleverd
Unieke deals
Op jouw maat
135 jaar expertise

Je bent je er niet altijd van bewust, maar iedere Gebruiker van ons gebruikersplatform geeft steeds enkele ‘persoonsgegevens’ vrij. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als natuurlijke persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet. Dit zal het geval zijn zodra men een directe of indirecte link kan leggen tussen één of meerdere gegevens en een natuurlijke persoon (ook benoemd als Betrokkene of Gebruiker in deze privacyverklaring).

De verzameling en verwerking van persoonsgegevens wordt door de wetgever aan strenge voorwaarden verbonden zoals bepaald in de wetgeving, voornamelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’). Wij hebben deze Privacyverklaring opgemaakt omdat we eerlijk en transparant willen communiceren over het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Door gebruik te maken van het Gebruikersplatform en haar diensten gaan wij ervan uit dat iedere Gebruiker kennis heeft genomen van deze Privacyverklaring en bijgevolg de verzameling en verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, op de wijze zoals hier beschreven, aanvaardt.

Ons Privacybeleid is vatbaar voor toekomstige aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gecommuniceerd worden in de Privacyverklaring. Het is dan ook aan de Gebruiker om op regelmatige basis kennis te nemen van dit document. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden.


Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De AVG maakt een onderscheid tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en partijen die de feitelijke verwerking uitvoeren in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking. We onderscheiden om die reden:


Verantwoordelijke van de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking (cfr. Data Controller) is:

 • Lecot NV (cfr. “Lecot”)
 • Vier Linden 9
 • B-8501 Heule
 • Ondernemingsnummer: BE 0405 350 033
 • E-mailadres: GDPR@lecot.be


Verwerker

De verwerker is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt.

Lecot.shop selecteert op uitermate zorgvuldige wijze haar verwerkers. Iedere verwerker moet voldoende waarborgen bieden met betrekking tot technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen rond de verwerking en voldoen aan de verplichtingen van o.a. artikels 28 en 32 van de AVG.

De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Lecot.shop. We kunnen jou dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn.

Gegevens kunnen echter wel meegedeeld worden aan derden indien

 • er een uitdrukkelijke toestemming is van de Betrokkene;
 • de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit zal het geval zijn met agenten, onderaannemers, leveranciers, commerciële partners, marketingdiensten, etc.;
 • er een wettelijke verplichting is.
 • er een gerechtvaardigd belang is.


Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Niemand wordt verplicht bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Echter wanneer gebruikgemaakt wordt van het Lecot.shop Gebruikersplatform is het noodzakelijk bepaalde persoonsgegevens te verstrekken.

Lecot.shop verzamelt jouw persoonsgegevens voor één overkoepelend doel, namelijk iedere Gebruiker een veilige, optimale en persoonlijke klantervaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate de Gebruiker intensiever gebruikmaakt van het platform en onze online dienstverlening.

Deze gegevensverwerking is dus essentieel voor de werking van het Gebruikersplatform en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt voor volgende (interne) doeleinden:

 • Het opmaken en beheren van een gebruikersprofiel. Iedere Gebruiker krijgt een eigen, individueel gebruikersprofiel waarmee hij/zij actief ons platform kan gebruiken. Het gebruikersprofiel is noodzakelijk om gebruik te maken van de functionaliteiten van het gebruikersplatform, waaronder aankopen verrichten, bestelhistoriek raadplegen, favoriete producten opslaan en dergelijke.
 • Een gepersonaliseerde en algemene dienstverlening leveren waarbij wij jouw gegevens gebruiken voor volgende doeleinden:
  • Het versturen van nuttige communicaties van commerciële aard. Dergelijke communicaties omtrent producten en diensten van Lecot.shop worden gestuurd indien de Gebruiker daar toestemming voor heeft gegeven of Lecot.shop een gerechtvaardigd belang heeft. Lecot.shop kan commerciële communicaties in opdracht van derde partijen versturen. Dit gebeurt enkel wanneer daar toestemming van de Gebruiker voor is ontvangen.
  • Het weergeven van nuttige informatie met betrekking tot producten en diensten voor de bezoeker op het gebruikersplatform. Dergelijke informatie wordt weergegeven indien de Gebruiker daar toestemming voor heeft gegeven of Lecot.shop een gerechtvaardigd belang heeft.
  • Het versturen van noodzakelijke communicaties die plaatsvinden op basis van een bestaand contract/overeenkomst met Lecot.shop (bv. mbt leveringen, bestellingen,…).
  • Het verlenen van ondersteuning in geval van vragen of opmerkingen.
  • De opvolging van feedback omtrent de werking van onze website, webshop en andere dienstverlening, op basis van gerechtvaardigd belang.
  • De verzamelde B2B-klantgegevens kunnen eveneens gebruikt worden voor het testen van nieuwe functionaliteiten/bugfixes, het optimaliseren van onze systemen, en het opzoeken van specifieke problemen op de klantenaccounts. Deze verwerking van persoonsgegevens is voor Lecot van gerechtvaardigd belang om een kwalitatieve service bieden aan haar klanten. Hierbij houden we rekening met de minimale data dat we nodig hebben om dit uit te voeren, de juistheid van klantdata is accuraat en blijft correct. Verder zal de persoonsdata niet langer bewaard blijven dan nodig in onze testomgeving. Lecot gebruikt geavanceerde beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om een juist beschermingsniveau aan te bieden aan onze klantgegevens. Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden of gedeeld met derde partijen.
  • Het verzamelen van productbeoordelingen, reviews en feedback zijn voor Lecot.shop zeer belangrijk. Daarom nodigt Lecot.shop u regelmatig uit om uw aankoopervaringen met ons te delen. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u na 5 dagen onze uitnodiging tot de service review en na 14 dagen kan u een uitnodiging ontvangen ivm een productreview, beiden worden per email aangeboden. Als u een beoordeling achterlaat doet u dit via het onafhankelijk platform van Trusted Shops, hoofdkantoor gevestigd in Keulen, Duitsland. Deze uitnodigingen worden automatisch verstuurd en geeft u de kans om uw ervaringen met onze producten en diensten te delen. U ontvangt een uitnodiging voor onze service/website review niet vaker dan eens per 100 dagen. Mocht u besluiten dat u in de toekomst geen uitnodigingen meer wilt ontvangen om een beoordeling achter te laten, dan kunt u zich eenvoudig afmelden door in de ontvangen e-mail op de 'afmelden'-link te klikken. Afmelden voor Trusted Shops-beoordelingsuitnodigingen staat los van onze nieuwsbrieven. Vanwege technische beperkingen zijn deze systemen niet met elkaar verbonden. Wenst u dit aan te passen voor de nieuwsbrieven of de review-uitnodigingen, dan dient u dit voor elk afzonderlijk te doen. Wenst u meer info over hoe Trusted Shops te werk gaat, kan u dit nalezen in hun privacy policy via deze link: Privacy Policy Trusted Shops
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten, criminele gedragingen en/of iedere andere handeling die ingaat tegen de voorwaarden waaronder ons platform wordt aangeboden. Dit doet Lecot.shop op grond van haar gerechtvaardigd belang om het risico van bovenstaande te beperken.


Welke persoonsgegevens en informatie verzamelen wij en waarom?

1) Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Lecot.shop verzamelt en verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u ons zelf via onze website van Lecot.shop hebt verstrekt. Dit gaat over volgende persoonsgegevens (is niet limitatief): 

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, e-mail, telefoonummer, gsmnummer, taal, geslacht 
 • Zakelijke persoonsgegevens: bedrijfsnaam, bedrijfsadres, rechtsvorm, ondernemingsnummer, facturatiegegevens 
 • Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen, cookies 
 • Algemene persoonsgegevens betreffende: Inhoud van het bericht en eventuele technische details ervan.
 • Aankoopgeschiedenis: Naam van het product, de hoeveelheid, prijs, ordernummer, orderbedrag.

2) Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen hoofdzakelijk de informatie die je ons verstrekt wanneer je gebruikmaakt van ons gebruikersplatform en/of onze diensten, o.a. in het kader van:
 • Bestellingen en/of aankopen via ons gebruikersplatform
 • Een inschrijving op onze nieuwsbrief, en het aanvinken dat u akkoord gaat met deze privacyverklaring. 
 • Het opmaken en beheren van een gebruikersprofiel (incl. gelinkte adressen, bestellingen etc.) of het registreren en beheren van nieuwe Gebruikers. 
 • Vragen of andere berichten via het contactformulier. Het bestellen of afnemen van diensten. 
 • Deelname aan wedstrijden of (commerciële) acties. 
 • Het surfen op onze website (dmv bv. cookies).` De normale werking van het gebruikersplatform en de website. 
 • De normale werking van het gebruikersplatform en de website. 
 • Productbeoordelingen, reviews, feedback en kopersbescherming
 •  We kunnen jouw gegevens ook krijgen via derden, waaraan je toestemming hebt gegeven (of op basis van een ander criterium waarin de wet voorziet).

Indien de minimaal gevraagde gegevens niet worden verstrekt kunnen bv. registratie, bestellingen, aankopen, of het afnemen van diensten onmogelijk zijn.
De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonsgegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken.

3) Meer specifiek verzamelen wij de persoonsgegevens o.a. op volgende wijzen: 

 • Via de registratieprocedure. 
Iedere nieuwe klant wordt geregistreerd in ons klantenbestand. De gegevens die de klant ons aanreikt vormt de basis voor zijn individueel klantenprofiel. Tijdens de verdere afhandeling van de aankoop kunnen bijkomende persoonsgegevens verzameld worden. De Betrokkene beslist steeds zelf over de hoeveelheid informatie die hij vrij geeft in aanvulling op noodzakelijke gegevens. We verzamelen in geen geval persoonsgegevens van bijzonder categorieën van de Gebruiker, zoals gegevens over jouw ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid en dergelijke. 

 • Via verscheidene technische middelen.
Het platform maakt gebruik van verscheidene middelen om de gebruikerservaring te optimaliseren en eventuele (technische) fouten in het platform te detecteren; 
 1. Cookies; deze informatie laat ons toe de Gebruiker te herkennen en zodoende efficiënt gebruik te maken van de gebruikersplatformfuncties zoals ingelogd blijven, winkelwagen gebruiken, reviews lezen, gepersonaliseerde commerciële berichten weergeven, etc. Voor een verdere verduidelijking rond onze cookies verwijzen we jou graag door naar onze Cookie Policy
 2.  Log-informatie: dit betreft informatie zoals het IP-adres en diverse telecommunicatie-gegevens. Informatie met betrekking tot het gebruikte toestel zoals hardware- en software informatie en netwerk informatie.
 3. Local storage informatie. Het platform verzamelt eveneens anonieme gegevens, zijnde technische gegevens die uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt worden om een beeld te krijgen van de gebruikersnavigatie op onze website.

3) Worden er locatiegegevens opgeslagen?

De analytische data van Lecot.shop tonen inderdaad locatiegegevens. Op basis van deze gegevens kan jouw (vermoedelijke) locatie op een kaart (‘Kaart’) worden bepaald en aangegeven. Deze aanduidingen (op basis van een IP-adres) zijn echter allesbehalve nauwkeurig, en dus ruim onvoldoende om jouw precieze locatie te achterhalen.

We gebruiken deze locatiegegevens dus niet om je te identificeren, maar enkel om de goede technische werking van ons gebruikersplatform te garanderen.


4) Geautomatiseerde besluitvorming?

Lecot.shop maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, echter enkel met betrekking tot de B2B-klant of -Gebruiker van het gebruikersplatform en dus zonder directe impact op de betrokkene zelf.


Bewaartermijnen:

Lecot.shop heeft bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens vastgesteld in overeenstemming met haar wettelijke verplichtingen, dwz dat na het beëindigen van de samenwerking de persoonsgegevens nog 7 jaar bijgehouden worden gelet op de wettelijke minimum bewaartermijnen voor boekhoudkundige en fiscale zaken. Zolang de samenwerking blijft bestaan tussen u en Lecot.shop worden uw persoonsgegevens bijgehouden. 

Als u deelneemt aan promoacties bewaren wij uw gegevens gedurende een termijn van 2 maanden tot na afloop van de actie. Indien u uw inschrijving voor onze nieuwsbrief annuleert verwerken wij uw gegevens tot aan de uitschrijving ervan. 

Verder kan u als betrokkene vragen om uw persoonsgegevens vroeger te verwijderen, zonder dat de wettelijke bewaartermijnen geschonden worden, alsook bij het oplossen van geschillen.


Worden mijn gegevens buiten de EU gebruikt (of overgedragen op derde partijen)?

Lecot.shop is een Belgische onderneming. Niettemin is het mogelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt in of overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte mbt doeleinden zoals eerder beschreven:

 • Wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor het sluiten -of de uitvoering van een overeenkomst in het belang van de Gebruiker.
 • Wanneer de doorgifte noodzakelijk is in het kader van een wettelijke verplichting.
 • Wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de goede werking van het gebruikersplatform, de website of in de winkels en de gegevens (al dan niet door een (sub)verwerker buiten de Europese Economische ruimte) op een server worden verwerkt die zich buiten dit grondgebied bevindt.

Bij doorgifte aan een land buiten de Europese Economische Ruimte zorgt Lecot.shop er steeds voor een passend en toereikend niveau ter bescherming van jouw gegevens te verzekeren.

De Betrokkene is zeker van de vertrouwelijke verwerking van zijn persoonsgegevens in geval van een overname of verkoop van Lecot.shop. In dit geval zal Lecot.shop de nodige informatie aan Betrokkene verschaffen.


Beveiliging van de persoonsgegevens:

Lecot.shop heeft voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om jou een veilige verwerking van de persoonsgegevens te garanderen. Deze beveiligingsmaatregelen staan in verhouding met de aard van de persoonsgegevens en de potentiële risico’s.

De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking zijn dan ook tot een minimum gereduceerd. Dit betekent jammer genoeg niet dat er geen risico meer bestaat. Bij een inbraak op haar informaticasystemen zal Lecot.shop onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken en aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

Bezoekers van de website, het gebruikersplatform en klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van hun computer, IP-adres, identificatiegegevens, de vertrouwelijkheid ervan,… .

Lecot.shop kan in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens, behoudens indien dit te wijten is aan een foutieve handeling van Lecot.shop zelf.


Wat zijn mijn rechten?

Toestemming

Elke Gebruiker kan op elk moment eerder gegeven toestemming intrekken. Toestemming gegeven voor commerciële mailing zal op gemakkelijke wijze via een link in de mail kunnen worden ingetrokken. Dit zal echter geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan.

Recht van bezwaar

De Betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens zoals aangegeven in Artikel 21 van de AVG.

De Gebruiker kan zich te allen tijde, kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze persoonsgegevens verkregen werden met het oog op direct marketing.


Recht van inzage

Iedere Gebruiker of Betrokkene die zijn identiteit bewijst beschikt over een recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van zijn/haar betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage en een copy (elektronisch of op papier) te verkrijgen van die persoonsgegevens.


Recht op verbetering

Lecot.shop engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen bijgevolg steeds verbeterd worden. Aangezien het onmogelijk is om continue op de hoogte te zijn van iedere verandering of fout in de persoonsgegevens, is het aan jou als Gebruiker of Betrokkene om onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden en waar mogelijk in de eerste plaats zelf de nodige aanpassingen te maken binnen de gebruikersregistratie.


Recht op gegevensoverdracht

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming of uit noodzakelijkheid voor de uitvoering van het contract, heeft de Gebruiker of Betrokkene het recht de persoonsgegevens welke zijn medegedeeld aan Lecot.shop en de transactionele persoonsgegevens te ontvangen en te doen overdragen aan een andere Verantwoordelijke die gemachtigd is deze gegevens te verwerken.


Recht op beperking van de verwerking

Iedere Gebruiker of Betrokkene heeft het recht de verwerking van persoonsgegevens te beperken in bepaalde gevallen zoals uiteengezet in artikel 18 van de AVG – met name wanneer:

 • de Gebruiker of Betrokkene vooraf de juistheid van de persoonsgegevens heeft betwist.
 • de verwerking onrechtmatig is maar de Gebruiker of Betrokkene de beperking van verwerking prefereert boven wissing van zijn persoonsgegevens.
 • Lecot.shop de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de gestelde doelen maar de Gebruiker of Betrokkene de gegevens nodig heeft voor de voor de uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.
 • indien de Gebruiker of Betrokkene recht op bezwaar heeft uitgeoefend en dit verzoek nog moet worden beoordeeld door Lecot.shop (mbt de mogelijkheid om de juistheid van het verzoek en de gegevens te controleren).


Recht op gegevenswissing („recht op vergetelheid”)

Iedere Gebruiker of Betrokkene heeft het recht om van Lecot.shop de wissing van persoonsgegevens te verkrijgen zoals beschreven in artikel 17 van de AVG.

Niet alle persoonsgegevens kunnen altijd meteen worden gewist (bv. in het kader van een bewaartermijn op basis van een wettelijke verplichting).


Recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend geautomatiseerde verwerking.

Iedere Gebruiker of Betrokkene heeft het recht hem/haar te verzetten tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering, onder de voorwaarden bepaald in artikel 22 van de AVG.


Rechten uitoefenen:

Iedere gebruiker of Betrokkene moet er wel rekening mee houden dat niet al deze rechten zomaar kunnen worden ingeroepen. Bij een eventuele weigering zal Lecot.shop steeds motiveren waarom wij niet kunnen tegemoetkomen aan uw aanvraag. 

Om voorgenoemde rechten uit te oefenen kan men steeds een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Lecot.shop richten, per post (bij voorkeur aangetekend) of per e-mail aan GDPR@lecot.be

Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen via ons bovenstaand email adres. Hierin vermeld u op welk recht u wenst beroep te doen met de nodige toelichting en hoe wij u kunnen contacteren. Wat betreft het recht op verzet zal dit gebeuren door de persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of zelfs te verwijderen.

Waar kan je terecht als je niet tevreden bent met de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens? 

Lecot.shop beschikt over een Functionaris voor gegevensbescherming (FG) of een DPO. We doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens correct te behandelen. Bent u toch niet tevreden met onze werkwijze, of indien u vragen hebt aan onze DPO, dan kan u steeds contact opnemen via volgend email adres: GDPR@lecot.be.

U kan ook altijd klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):  

Gegevensbeschermingsautoriteit  
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
tel: 
+32 (0)2 274 48 00
e-mail: 
contact@apd-gba.be 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Hoe omgaan met aanpassingen in onze privacy policy? 

Deze verklaring kan door Lecot.shop worden aangepast of aangevuld indien wij dit nodig achten. We moedigen u aan om periodiek deze verklaring door te nemen zodat u op de hoogte blijft hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen. 

De Nederlandstalige tekst van privacy policy primeert op vertalingen in andere talen. 

Deze privacy policy is voor het laatst aangepast in maart 2024.