Snel geleverd
Unieke deals
Op jouw maat
135 jaar expertise

A. Inleiding

Hallo! Wij zijn Lecot.shop, een initiatief van Lecot NV.

Vestigingsadres

 • Lecot NV
 • Vier Linden 9
 • B-8501 Heule

Bereikbaarheid

 • Maandag tot en met vrijdag van 8u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00
 • Telefoonnummer: 078 05 9999
 • E-mailadres: info@lecot.shop
 • Ondernemingsnummer: BE 0405 350 033
 • Bankrekeningnummer: BE83731028463815 – KREDBEBB

Lecot.shop staat garant voor promo’s en unieke bundels met elektrische en accu machines, handgereedschappen en accessoires. Dit assortiment breidt steeds verder uit met categorieën zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, bevestigingen en chemicaliën. Met dit aanbod richt Lecot.shop zich zowel op de professionele vakman (B2B) als op de doe-het-zelver (B2C). 

Lecot.shop is ook bereikbaar via shop.lecot.be en www.lecot-shop.be.

B. Definities

In deze Verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:
 • ‘Je’, ‘Jouw’ of ‘koper’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Lecot in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

 • ‘Particuliere koper’: iedere natuurlijke persoon (B2C) in de hoedanigheid van koper die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

 • ‘Professionele koper’: iedere rechtspersoon (B2B) in de hoedanigheid van koper die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

 • 'Producten': Alle goederen en diensten die het voorwerp van deze verkoopovereenkomst zijn.

 • 'Verkoopovereenkomst': Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de koper. Deze koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Als koper ga je akkoord met deze verkoopsvoorwaarden voor alle huidige en toekomstige aankopen van producten op Lecot.shop, van zodra je onze website gebruikt. Hierdoor erken je ook alle andere verplichtingen en rechten zoals vermeld op de website.

 2. Deze verkoopsvoorwaarden zijn altijd van toepassing, tenzij er anders wordt afgesproken. Een afwijking is alleen geldig indien deze expliciet op schrift is vastgelegd als onderdeel van de overeenkomst. Deze afwijkingen betreffen alleen specifieke clausules waarvoor ze zijn afgesproken en vervangen of aanvullen deze clausules. Alle andere bepalingen van deze verkoopvoorwaarden blijven van kracht.

 3. Lecot.shop levert enkel in België. Geef je een leveradres op in een ander land dan België, dan kunnen we je bestelling weigeren.

 4. Om een aankoop te verrichten is het vereist om minimaal 18 jaar oud te zijn. Indien je jonger bent dan 18, verzoeken we je om de aankoop te laten verrichten door een ouder of voogd. In het geval waarin we vaststellen dat de aankoop is gedaan door een minderjarige, behouden we ons het recht voor om de aankoop te weigeren.

 5. Lecot.shop behoudt zich het recht om op ieder ogenblik de verkoopsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen voor toekomstige bestellingen, zonder dat dit invloed heeft op bestaande productorders en de daaraan gekoppelde overeenkomsten.

Artikel 2. Aanbod

 1. Lecot.shop behandelt met de grootste zorg elke aanbieding die op onze website wordt geplaatst, inclusief technische beschrijvingen en foto's ter illustratie van de producten. Wij gebruiken hiervoor de beste technische middelen en standaarden beschikbaar op de markt. Onze informatie is grotendeels afkomstig van onze partners en leveranciers. De afbeeldingen op onze website geven bij benadering een waarheidsgetrouw beeld van de kenmerken van onze producten. Wij garanderen dat de producten voldoen aan de informatie vermeld in het aanbod, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de datum van totstandkoming van de overeenkomst. Lecot.shop is niet verantwoordelijk voor kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod. In dit geval kan de verkoopsovereenkomst eenzijdig worden geannuleerd.

 2. Ieder aanbod op onze website is slechts bedoeld als uitnodiging voor de koper om een aankoop te doen en kan daarom niet worden beschouwd als een verplicht aanbod van Lecot.shop. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en, indien er een termijn is gesteld, alleen bindend voor de genoemde termijn. Bovendien zijn de aanbiedingen slechts geldig zolang de voorraad strekt.

 3. Wij behouden ons het recht voor om specifieke voorwaarden toe te passen op bepaalde aanbiedingen, zoals bijvoorbeeld een beperkte geldigheidsduur. Deze voorwaarden zullen altijd duidelijk worden gecommuniceerd voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling, met uitzondering van kennelijke fouten en vergissingen.

 4. Als een aanbod duidelijk is beïnvloed door een fout of vergissing, is Lecot.shop niet verplicht om zich aan haar aanbod te houden. Lecot.shop behoudt zich het recht voor om kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, na de totstandkoming van de overeenkomst te corrigeren.

 5. Sommige producten of diensten kunnen niet via deze online bestelmethode worden besteld. In dat geval dient de koper het bestelplatform van Lecot te raadplegen op https://lecot.be of contact op te nemen met onze binnendienst op het nummer 056/36 45 11. Indien nodig zal de koper dan een individuele offerte ontvangen met specifieke verkoopsvoorwaarden.

Artikel 3. Prijs

 1. Alle prijzen zijn weergegeven in EURO en zijn inclusief btw en andere belastingen (zoals de Recupel- of Bebatbijdrage) voor particulieren. Indien de aankoop wordt gedaan binnen het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit, kan de prijs worden aangeduid als exclusief btw en andere belastingen. De kosten van levering zijn niet opgenomen in de individuele productprijs, maar worden altijd weergegeven in de laatste stap van onze online bestelprocedure. Het gebruik van bepaalde gekozen betaalmethoden kan bijkomende kosten met zich meebrengen, welke uitsluitend voor rekening van de koper zijn.

 2. Lecot.shop houdt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de website stonden op het moment van jouw bestelling, met uitzondering van kennelijke vergissingen of fouten. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven, zal deze wel worden doorberekend aan de koper.

Artikel 4. Aanvaarding

 1.  Om een product uit het aanbod van Lecot.shop aan te schaffen, moet de koper een bestelling plaatsen via de online bestelmethode. Deze bestelling is bindend voor de koper. Een bevestiging van de bestelling zal worden verzonden via e-mail naar het door de koper opgegeven e-mailadres, nadat de betaling is ontvangen. Deze bestelbevestiging markeert het moment waarop de overeenkomst tot stand komt.

 2. Lecot.shop behoudt zich het recht voor om geen bevestiging te sturen of een productbestelling af te wijzen. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal Lecot.shop de koper hiervan op de hoogte stellen en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien Lecot.shop de productbestelling afwijst of de koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven, zal er geen sprake zijn van een overeenkomst en zullen alle reeds betaalde bedragen snel worden terugbetaald. De koper heeft hierbij geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

 3. Volgens de wet van 11 maart 2003 over elektronische handel erkennen de betrokken partijen dat elektronische communicatie een geldige overeenkomst kan tot stand brengen. Lecot.shop mag alle elektronische bestanden die in zijn bezit zijn, binnen de wetgeving, gebruiken om de overeenkomst te bewijzen. Een gewone digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is niet vereist als bewijs.

Artikel 5. Betaling

 1. Volgende afrekenmogelijkheden zijn beschikbaar tijdens de check-out van de bestelling:
  • Bancontact
  • Bancontact mobile (Payconiq by Bancontact)
  • Visa
  • Mastercard

 2. Je bestelling wordt geregistreerd en gereserveerd zodra je kiest voor deze betaalmethode. Je ontvangt direct na je bestelling een bevestiging per e-mail. Nadat je bestelling is verwerkt en verpakt, ontvang je een factuur.

 3. Betalingen worden in principe onmiddellijk en volledig verwerkt op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Wij accepteren alle gangbare en geldige kredietkaarten en elektronische betalingsmethoden die op onze website worden genoemd. Lecot.shop neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van je online transacties te waarborgen en maakt gebruik van erkende betalingspartners en kredietkaartuitgevers voor extra zekerheid. We zorgen ook voor beveiligingsmaatregelen via SSL.

Artikel 6. Levering en uitvoering

 1. Iedere bestelling wordt steeds met de grootste zorgvuldigheid afgewerkt. De maximumtermijn voor het leveren van een product is 30 dagen na verzending van bestelling en dit onder normale omstandigheden bij onze verzendpartners. Mochten omstandigheden ertoe leiden dat een verzending geheel of gedeeltelijk vertraging oploopt of niet kan uitgevoerd worden, dan brengen wij (of onze verzendpartners) je daar zo snel mogelijk van op de hoogte om een afwijkende leveringstermijn te communiceren.

 2. De levertijden die op onze website worden vermeld, zijn indicatief. De koper kan de overeenkomst slechts beëindigen als Lecot er niet in slaagt uiterlijk binnen de afwijkende leveringstermijn te leveren. In geval van ontbinding zal Lecot.shop binnen 14 dagen na de ontbinding van de overeenkomst alle betaalde bedragen terugbetalen.

 3. Lecot maakt gebruik van externe partijen voor de levering (bpost, OnTime, Jedtra, Nox Nighttime Express). Echter is Lecot niet verantwoordelijk voor leveringen die te laat komen of voor bestellingen die verloren gaan door derden, onvoorziene omstandigheden of overmacht. In geval van een niet-geleverde bestelling, wordt onmiddellijk een onderzoek gestart bij de vervoerder. Dit kan enkele dagen duren, waarbij geen terugbetaling of opnieuw verzending mogelijk is.

 4. Een levering wordt beschouwd als voltooid zodra de bestelde producten één keer aan de afnemer worden aangeboden. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de levering op de afgesproken locatie mogelijk te maken, in aanwezigheid van de koper of een derde partij aangewezen door de koper. Als een aangeboden levering niet lukt als gevolg van een tekortkoming van de koper of een door de koper aangewezen derde partij, zijn de kosten van deze poging voor rekening van de koper. Afhankelijk van de externe partij die wordt ingeschakeld, kunnen andere leveringsmogelijkheden van toepassing zijn, zoals een tweede aanbieding of afhalen op alternatieve locaties (bijvoorbeeld afhaalpunten).Bij niet-afgehaalde bestellingen contacteren wij u en wordt de inhoud van de bestelling na 48 uur terug in voorraad genomen bij gebrek aan reactie.

 5. Lecot.shop draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot aan het moment van levering. Zodra de koper of een door hem aangewezen derde partij de bestelde producten ontvangt, gaat het risico over op de koper. Normaal gesproken moet de levering worden bevestigd met een handtekening, maar het ontbreken van een handtekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

 6. De koper is alleen verantwoordelijk voor de verdere installatie van de bestelde producten. De koper bevestigt dat hij altijd kennis neemt van alle bijbehorende informatie, installatie- en veiligheidsvoorschriften van het product.

Artikel 7. Gebreken en klachten

 1. Hoewel Lecot.shop zich altijd maximaal inzet om haar klanten tevreden te stellen, kunnen we gebreken en klachten over de producten niet helemaal uitsluiten. Onze aanpak voor garantie stelt ons in staat om jouw tevredenheid te garanderen. Houd er wel rekening mee dat de voorwaarden voor garantie altijd moeten worden nageleefd. Er zijn ook bijkomende commerciële garanties beschikbaar.

7.1 Wettelijke garantie (B2C)

 1. Lecot.shop garandeert dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben, natuurlijk rekening houdende met de specificaties van het product. Daarnaast garandeert Lecot je dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

 2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen voor de particuliere koper de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Je hebt een termijn van 2 maanden na de vaststelling van een gebrek of defect om dit bij ons te melden, al hebben we uiteraard het liefst dat dit zo snel mogelijk wordt gemeld zodat we je sneller kunnen helpen.

 3. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, krijg je hierbij als particuliere koper de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heb je recht op een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.

 4. Gebrekkige producten dienen steeds terug verzonden worden naar Lecot.shop, steeds in originele staat, inclusief, accessoires, documentatie en verpakking én steeds vergezeld van de originele factuur of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting wordt verhoudingsgewijs in mindering gebracht bij de terugbetaling. Lecot raadt je aan deze producten steeds vooraf aangemeld terug te sturen en voorziet hiervoor een verzendlabel. Het staat de koper vrij om geen gebruik te maken van dit aangeboden verzendlabel en op eigen initiatief deze aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste binnen 14 kalenderdagen na de communicatie gebeuren.

 5. De garantie is niet van toepassing op:
  • Schade aan het product ten gevolge van normale slijtage, onbedoelde of opzettelijke wijzigingen door de koper, evenals onoordeelkundig en onjuist gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbevingen en andere externe factoren. 
  • Schade veroorzaakt door een installatie en gebruik dat niet in overeenstemming is met de gegeven instructies en informatie. 
  • Schade aan het product na het verwijderen van verzegelingen op specifieke onderdelen, of na het verwijderen of onleesbaar maken van het serienummer en andere productnummers. De koper of een onbevoegde derde partij mag deze verzegelingen nooit verwijderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fabrikant. 
  • Verbruiksartikelen zoals meegeleverde lampen, batterijen, gratis items, gadgets, enz.

 6. Zonder een gemotiveerde klacht heeft de koper geen recht om de producten terug te sturen. Indien aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, heeft de koper in eerste instantie recht op kosteloze reparatie of vervanging, afhankelijk van de situatie. Lecot.shop is alleen verplicht tot terugbetaling als de reparatie of vervanging voor de koper geen gelijkwaardig voordeel oplevert. De koper moet dit duidelijk en overtuigend communiceren. Eventuele vergoedingen die hieruit voortvloeien, kunnen in geen enkel geval groter zijn dan het bedrag dat aan de koper is gefactureerd.

 7. Wanneer producten worden teruggestuurd en niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden, zal Lecot.shop deze terug naar de koper versturen. De kosten van deze terugzending zijn dan voor de koper. In dat geval is Lecot vrij om de producten op kosten en risico van de koper bij derden te bewaren totdat de kosten van terugzending niet zijn betaald.

7.2 Commerciële garantie (B2C & B2B)

 1. Naast de wettelijke garantie van twee jaar, biedt de fabrikant de koper een aanvullende commerciële garantie op elektrische gereedschappen/machines. Wanneer de onderstaande voorwaarden zijn vervuld, kan de koper in totaal genieten van tot vijf (5) jaar garantie.

 2. Om aanspraak te maken op deze aanvullende commerciële garantie, moet je als koper de aankoop van je elektrisch gereedschap/machine registreren bij de fabrikant waarbij de garantie gewenst is. Door je aankoop te registreren bij de fabrikant verkrijgt de koper, vanwege de fabrikant, een aanvullende fabrieks- of merkgarantie van één of meerdere jaren. 

 3. De commerciële garantietermijn start op de datum waarop de wettelijke garantietermijn verstrijkt.

 4. Om in aanmerking te komen voor de commerciële garantie die wordt aangeboden, moeten de volgende voorwaarden zijn vervuld:
  • De aankoop betreft elektrisch gereedschap/machine van één van de volgende merken: Bosch, DeWALT, Fein, Festool, HiKOKI, Makita, Metabo, Milwaukee, Paslode en Spit.
  • De aankoop is op tijd geregistreerd geweest bij de desbetreffende fabrikant.
  • Indien Lecot.shop hier naar verzoekt, moet de koper het huidige garantiecontract, samen met de orderbevestiging en het betalingsbewijs kunnen voorleggen.

 5. Vastgestelde defecten worden binnen een redelijke termijn kosteloos opgelost, of door reparatie of door vervanging van de betreffende onderdelen. De daaruit voortvloeiende kosten (zoals transportkosten, voorrijkosten, arbeidsloon en kosten van onderdelen) zijn voor rekening van Lecot.shop en/of de fabrikant. Vervangen onderdelen of apparaten worden eigendom van Lecot.shop. In tegenstelling tot de wettelijke garantietermijn, wordt de garantietermijn niet verlengd door garantie-werkzaamheden en vervangingsleveringen binnen de commerciële garantie.

 6. De garantie van Lecot.shop beperkt het recht op schadevergoeding tenzij de koper kan aantonen dat de technicus van Lecot met opzet of grove nalatigheid heeft gehandeld. De commerciële garantie geldt niet voor verbruiksgoederen, toebehoren, gratis artikelen of gadgets.

 7. De koper heeft geen mogelijkheid op aanspraak op de commerciële garantie voor gebreken en storingen die het gevolg zijn van:
  • onjuiste opstelling of installatie, bijvoorbeeld door het niet respecteren van de geldende veiligheidsvoorschriften of de aanwijzingen in de gebruiks-, installatie- en montagehandleiding, onjuist gebruik, alsmede onjuiste bediening of belasting;
  • externe invloeden, zoals transportschade, schade ten gevolge van stoten of slaan, schade door weersinvloeden of andere natuurlijke verschijnselen;
  • herstelling en aanpassingen wanneer deze zijn uitgevoerd door serviceorganisaties die niet door Lecot zijn geschoold en geautoriseerd voor deze werkzaamheden;
  • onderdelen die sowieso, afhankelijk van de aard en intensiteit van het gebruik, slijten;
  • stroom- en spanningsschommelingen, die buiten het door de fabrikant aangegeven tolerantiebereik liggen;
  • het niet uitvoeren van de onderhouds- en reinigingswerkzaamheden volgens de op de gebruiksaanwijzing terug te vinden methode.
  • De koper of een onbevoegde derde mag de verzegeling op bepaalde onderdelen nooit verwijderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fabrikant, dit geldt ook voor verwijdering of onleesbaar maken van het serienummer en andere nummering van productreeksen.

Artikel 8. Herroepingsrecht

 1. Vind alle info over herroepingsrecht via het Lecot.shop support center:  https://support.lecot.shop/hc/nl/articles/8945613101853-Wat-houdt-het-herroepingsrecht-precies-in-
  Het algemene modelformulier kan je hier downloaden.
 2. Iedere koper heeft daarenboven een herroepingsrecht ter beschikking, voor zover aan volgende voorwaarden voldaan wordt. Volgens dit herroepingsrecht kan de koper binnen 14 kalenderdagen vanaf de eerstvolgende dag na levering van het product, alsnog beslissen dat hij niet akkoord gaat met de aankoop. De koper hoeft geen motivatie voor te leggen voor het gebruik van zijn herroepingsrecht. De koper is niet verplicht om een boete of vergoeding te betalen als hij gebruikmaakt van zijn recht om het product te retourneren.

 3. De koper heeft geen recht op herroepingsrecht in deze gevallen:
  • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht)
  • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; (Artikel VI.53.6° Wetboek Economisch Recht)

 4. De koper die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk doen (via het online retourformulier). Hierbij is het aan de koper om aan te tonen dat hij beroep wenst te doen op zijn herroepingsrecht en moet hij volgende gegevens duidelijk meedelen aan Lecot.shop:
  • De vermelding van volgende drie data, namelijk:
   • de datum van order,
   • de datum van ontvangst,
   • de datum waarop het herroepingsrecht wordt ingeroepen.
  • Naam en adres van de koper;
  • Handtekening van de koper;

 5. Nadat deze Lecot.shop op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing, moet de koper snel de producten terug sturen naar Lecot.shop, en dit uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt enkel en alleen door middel van een erkend vervoerder, in dit geval onze verzendpartner BPost. In ieder geval zal de koper alle kosten en risico van de terugzending dragen.

 6. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 7. Wanneer de koper op geldige wijze, conform met bovenstaande voorwaarden, gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal Lecot.shop zorgen voor de terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen. De bijkomende leveringskosten worden door Lecot.shop niet terugbetaald.

 8. Deze terugbetaling zal snel gebeuren, en zeker niet later dan 14 kalenderdagen. Zolang er geen bewijs van terugzending is geleverd door de koper, heeft Lecot.shop het recht om de terugbetaling op te schorten. Lecot.shop zal de betaling aan de koper terugstorten met hetzelfde betaalmiddel waarmee hij/zij de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zal er voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 9. Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg zijn van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de koper hiervoor verantwoordelijk zijn. Lecot.shop heeft het recht om een deel van de terugbetaling in rekening te brengen als de waarde van het product afneemt door het gebruik of beschadiging door de consument. Lecot.shop hanteert hierbij waardeverminderingsstaffels van 25, 50 tot 75 procent.

 10. Als de koper niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, wordt het herroepingsrecht onrechtmatig gebruikt. In dit geval zal Lecot.shop de goederen terugsturen naar de koper, voor eigen rekening en risico van de koper. Lecot.shop zal haar motieven duidelijk communiceren aan de koper.

Artikel 9. Overmacht

 1. Indien Lecot.shop door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de koper na te komen, is er sprake van overmacht. In dat geval is Lecot.shop niet gehouden haar verplichtingen tegenover de koper na te leven. Lecot.shop heeft het recht haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Artikel 10. Verwerking persoonsgegevens

 1. De informatie die de koper verstrekt, is nodig voor de verwerking en afhandeling van bestellingen, facturatie en het volgen van retouren. Als deze informatie ontbreekt, zal de bestelling worden geannuleerd. Het verstrekken van onjuiste of valse persoonlijke gegevens wordt beschouwd als een schending van deze Verkoopsvoorwaarden. De persoonsgegevens van de koper worden alleen verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke Privacyverklaring, die hier beschikbaar is voor raadpleging.

Artikel 11. Preventie Namaak

 1. Lecot.shop biedt altijd enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Als de consument twijfelt rond de echtheid van producten kan hij meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be.

 2. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Lecot.shop, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement waar Lecot haar maatschappelijke zetel heeft.

Artikel 13. Klachten en geschillen

 1. Vind alle info over het indienen van een klacht via het Lecot.shop support center: https://support.lecot.shop/hc/nl/articles/8944391560477-Wat-als-ik-een-klacht-wil-indienen-

 2. Een klacht over een product of onze dienstverlening kan je indienen via ons contactformulier of telefonisch via 078/05 99 99 (op weekdagen van 8u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00.). We doen ons uiterste best om je zo goed en zo snel mogelijk te helpen.

 3. Ben je toch niet tevreden met de afhandeling van de klacht? Dan kan je deze voorleggen aan de Geschillencommissie van Becommerce, Safeshops of de consumentenombudsdienst. 
 4. Lecot.shop reageert uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk op de klacht. Dit geldt zowel voor klachten afkomstig van natuurlijke - (B2C) of rechtspersonen (B2B). Maar natuurlijk proberen we alle klachten zo snel en zo goed mogelijk op te lossen.

Artikel 14. Aanvaardingsplicht

 1. Lecot.shop voldoet aan alle wettelijke verplichtingen inzake de verwijdering van afgedankte batterijen, elektrische en elektronische apparatuur. Wij en onze partners zorgen er voor dat de door ons verkochte batterijen en elektronische apparaten correct worden teruggenomen en verwerkt. Wij benadrukken bij onze klanten dat, in overeenstemming met de geldende regelgeving, elektrische en elektronische apparaten en batterijen die op het einde van hun levensduur of verouderd zijn, of niet meer werken, niet in de vuilnisbak of in de selectieve sorteerbakken van hun gemeente mogen worden gegooid. Dit verbod wordt op de producten zelf aangegeven door het symbool van de doorkruiste vuilnisbak. Het doel van deze regelgeving is om de verspilling van grondstoffen te beperken en om het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen door de verspreiding in de natuur van stoffen in bepaalde apparaten te voorkomen. Je hebt de mogelijkheid om dit afval af te leveren bij een geschikt inzamelpunt of bij het lokale recyclagepark.